Fraudepogingen bij ruim twee derde bedrijven

Allianz heeft dit jaar opnieuw een fraudeonderzoek laten uitvoeren in de Benelux. Dit onderzoek geeft inzicht in de huidige stand van zaken binnen het bedrijfsleven op het gebied van fraude. Het algemene beeld is volgens Allianz dat organisaties in toenemende mate vooral technische maatregelen nemen om fraude te voorkomen. Het resultaat hiervan is dat het aantal gevallen van waargenomen fraude(pogingen) met 10 procentpunt is gedaald in de periode 2023-2024.
Een aantal resultaten van het onderzoek: 

  • 69 procent van de bedrijven had de afgelopen 2 jaar te maken met fraudepogingen tegenover 79 procent in het onderzoek van vorig jaar.
  • Door digitalisering en AI wordt fraude ook vaker gezien als een toenemend risico.
  • Nog altijd wordt de meeste fraude gepleegd door eigen werknemers. 56 procent van de bedrijven en organisaties had te maken met interne fraude(pogingen).
  • Van de schades is 55 procent hoger dan 50.000 euro. 16 procent hoger dan 200.000 euro